Ga naar de homepage

Ma-vr 08.30 - 20.00 | Za 09.00 - 16.30 +31 (0) 488 45 42 45

Pécs

136817fm.jpg

Pécs is een gezellige stad met interessante bezienswaardigheden. Voor onze jaartelling woonden hier Kelten. De Romeinen bouwden hier hun nederzetting 'Sopaine'. Koning István I verhief de stad tot bisschopszetel en in 1367 stichtte men hier de eerste universiteit van Hongarije. In de periode 1543-1686 was de stad in Turkse handen, maar na deze bezetting bloeide Pécs weer op tot een welvarend handelscentrum. De belangrijkste monumenten vindt u rondom de twee pleinen 'Széchény tér' en 'Dom tér'.

Op het Dom tér staat de St. Peterdom. Een 70 meter lange en 27 meter brede dom, met vier precies gelijke hoektorens. De dom dateert oorspronkelijk uit de 11e eeuw, maar is vele keren verbouwd. In de tweede helft van de 19e eeuw werd de dom volledig gerenoveerd en ontstond de huidige, in Romaanse stijl gebouwde kerk. Het interieur is indrukwekkend. De muren zijn voorzien van vele fresco's.

Ook de zijkapellen zijn een bezoek waard. Zo vindt u in de Corpus Christi Kapel een rood marmeren renaissance altaar. Dit altaar werd tijdens een verbouwing in het bisschoppelijk paleis bij toeval ontdekt. Om te voorkomen dat de Turken dit kostbare altaar zouden zien, had men het overgebracht naar het bisschoppelijk paleis en het daar ingemetseld. Na de Turkse overheersing was niemand meer in leven, die hiervan op de hoogte was. In de Maria Kapel staat een albasten altaar. Eigenlijk werd het destijds als grafmonument besteld bij een Nederlandse beeldhouwer. Maar hij deed er zo lang over, dat de opdrachtgever inmiddels overleden was. Het orgel van de dom is destijds nog bespeeld door Franz Liszt.

Vlak bij de dom ziet u het Bisschoppelijk Paleis, gebouwd in barokstijl. Onder het plein is men ook nu nog bezig met opgravingen. Behalve de grafkapel Cella Trichora en vijf vroeg-christelijke bidkapellen, is er ook een oud-christelijke begraafplaats ontdekt.

Tevens noemen wij u nog het Zsolnay Kéramia Museum aan de Kaptalan utca. U vindt hier een keur van porseleinen voorwerpen uit de beroemde porseleinfabriek van de familie Zsolnay.

136804fk.jpgOp het Szécheny tér vindt u de voormalige vijfhoekige Moskee van Pasja Kassim Gasi, een van de weinigen in Hongarije die nog duidelijk als moskee herkenbaar zijn. Nadat de Turken verdreven waren, werd de moskee omgebouwd tot een kerk voor de jezuïtenorde. De achterwand van de moskee werd uitgebroken om plaats te maken voor het altaar. Naast de hoofdingang vindt u nog een gebedsnis (mihrab) uit de islamitische periode. Op het plein staat, waar eens een Turkse bron was, een bijzondere fontein, gemaakt van het beroemde Zsolnay porselein.

Campings in de buurt