Ga naar de homepage

Annuleringsverzekering

Samen met de Europeesche heeft Suncamp holidays een prima annuleringsverzekering samengesteld. Kunt u niet op vakantie of moet u eerder naar huis vanwege één van de in de voorwaarden vermelde redenen, dan krijgt u toch (een deel van) de reissom terug. Wanneer u kiest voor de Allrisk Annuleringsverzekering, dan bepaalt u zelf of u de reis annuleert of afbreekt.

Op deze website kunt u snel en eenvoudig een annuleringsverzekering afsluiten. In het offerteformulier hoeft u alleen maar "annuleringsverzekering" aan te vinken. Alle bedragen worden automatisch berekend. Zo heeft u direct een overzicht. Tegelijk met de factuur ontvangt u de uitgebreide voorwaarden van de annuleringsverzekering. Deze factuur is tevens uw polisblad.

Enkele belangrijke voorwaarden:
 • De verzekering is geldig vanaf de datum van afgifte van de polis tot en met de einddatum van de reis volgens de polis.
 • De dekking begint na betaling van de premie en eindigt op de einddatum van de reis volgens de polis.
Uitkering wordt verleend bij onder meer:
 • Wanneer u of uw reisgenoot voorafgaand aan de reis positief wordt getest op corona*.
 • Overlijden of ernstige ziekte van verzekerde of familie in eerste of tweede graad.
 • Complicaties bij zwangerschap van verzekerde of partner.
 • Het toegewezen krijgen van een huurwoning, echter niet eerder dan 30 dagen voor aanvang van de reis.
 • Onvrijwillige werkloosheid van verzekerde na vast dienstverband.
 • Indien er sprake is van een echtscheiding, waarbij de echtscheidingsprocedure in werking is gezet. In geval van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract is de verzekering ook van toepassing.
 • Het door een van buitenkomend onheil uitvallen van een privé-vervoermiddel, waarmee de buitenlandse reis zou worden gemaakt, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis.
 • Een uitkering kan ook worden verleend voor niet genoten vakantiedagen indien een van bovenstaande punten een vertraging en/of vroegtijdig vertrek noodzakelijk maakt*.

In de algemene voorwaarden die u na uw reservering ontvangt, vindt u alle uitgebreide voorwaarden en dekking.

Rekenvoorbeeld

Bij een reissom van bijvoorbeeld € 1.000 zijn de kosten voor een annuleringsverzekering:

Verzekeringpremie 5,5% x € 1.000,00 € 55,00
Assurantiebelasting 21% x (€ 55,00 + € 3,50) € 12,29
Poliskosten € 3,50
Totaal € 70,79

Allrisk Annuleringsverzekering

Naast de annuleringsverzekering biedt Suncamp holidays een Allrisk Annuleringsverzekering aan. Als u heeft gekozen voor de Allrisk Annuleringsverzekering, dan bepaalt u zelf of u de reis annuleert of afbreekt. Is de annuleringsreden niet standaard gedekt? Dan vergoeden wij 75% van het annuleringsbedrag of de afbrekingsvergoeding*.

U heeft geen recht op een uitkering als u de reis wilt annuleren of vervroegd wilt afbreken omdat:
 • u geen zin meer heeft
 • de weersomstandigheden niet goed zijn (bijvoorbeeld te veel regen of te weinig zon)
 • de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is
 • er zich een calamiteit voordoet waarvoor het Calamiteitenfonds een vergoeding biedt
De verzekering biedt geen dekking voor annuleringsredenen waarvan u vóór het afsluiten van de verzekering al op de hoogte was.
 

*Wordt u of uw reisgenoot positief getest op corona tijdens jullie vakantie en willen jullie naar huis reizen, dan wordt dit niet gedekt door de annuleringsverzekering.