Ga naar de homepage

Annuleringsverzekering

Samen met de Europeesche heeft Suncamp een prima annuleringsverzekering samengesteld. Kun je niet op vakantie of moet je eerder naar huis vanwege één van de in de voorwaarden genoemde redenen, dan krijg je toch (een deel van) de reissom terug. Wanneer je kiest voor de Allrisk Annuleringsverzekering, dan bepaal je zelf of je de reis annuleert of afbreekt.

Op deze website kun je snel en eenvoudig een annuleringsverzekering afsluiten. In het offerteformulier hoef je alleen maar "annuleringsverzekering" aan te vinken. Alle bedragen worden automatisch berekend. Zo heb je direct een overzicht. Tegelijk met de factuur ontvang je de uitgebreide voorwaarden van de annuleringsverzekering. Deze factuur is ook jouw polisblad.

Enkele belangrijke voorwaarden:
 • De verzekering is geldig vanaf de datum van afgifte van de polis tot en met de einddatum van de reis volgens de polis.
 • De dekking begint na betaling van de premie en eindigt op de einddatum van de reis volgens de polis.
Uitkering wordt verleend bij onder meer:
 • Wanneer je of jouw reisgenoot voorafgaand aan de reis positief wordt getest op corona*.
 • Overlijden of ernstige ziekte van verzekerde of familie in eerste of tweede graad.
 • Complicaties bij zwangerschap van verzekerde of partner.
 • Het toegewezen krijgen van een huurwoning, echter niet eerder dan 30 dagen voor aanvang van de reis.
 • Onvrijwillige werkloosheid van verzekerde na vast dienstverband.
 • Indien er sprake is van een echtscheiding, waarbij de echtscheidingsprocedure in werking is gezet. In geval van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract is de verzekering ook van toepassing.
 • Het door een van buitenkomend onheil uitvallen van een privé-vervoermiddel, waarmee de buitenlandse reis zou worden gemaakt, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis.
 • Een uitkering kan ook worden verleend voor niet genoten vakantiedagen indien een van bovenstaande punten een vertraging en/of vroegtijdig vertrek noodzakelijk maakt*.

In de algemene voorwaarden die je na jouw reservering ontvangt, vind je alle uitgebreide voorwaarden en dekking.

Rekenvoorbeeld

Bij een reissom van bijvoorbeeld € 1.000 zijn de kosten voor een annuleringsverzekering:

Verzekeringpremie 5,5% x € 1.000,00 € 55,00
Assurantiebelasting 21% x (€ 55,00 + € 3,50) € 12,29
Poliskosten € 3,50
Totaal € 70,79

Allrisk Annuleringsverzekering

Naast de annuleringsverzekering biedt Suncamp een Allrisk Annuleringsverzekering aan. Als je hebt gekozen voor de Allrisk Annuleringsverzekering, dan bepaal je zelf of je de reis annuleert of afbreekt. Is de annuleringsreden niet standaard gedekt? Dan vergoeden wij 75% van het annuleringsbedrag of de afbrekingsvergoeding*.

Je hebt geen recht op een uitkering als je de reis wilt annuleren of vervroegd wilt afbreken omdat:
 • je geen zin meer hebt
 • de weersomstandigheden niet goed zijn (bijvoorbeeld te veel regen of te weinig zon)
 • de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is
 • er zich een calamiteit voordoet waarvoor het Calamiteitenfonds een vergoeding biedt
De verzekering biedt geen dekking voor annuleringsredenen waarvan je vóór het afsluiten van de verzekering al op de hoogte was.
 

*Word je of jouw reisgenoot positief getest op corona tijdens jullie vakantie en willen jullie naar huis reizen, dan wordt dit niet gedekt door de annuleringsverzekering.