Ga naar de homepage

Telefoonnummer: 0488-454245 Klik hier voor alle openingstijden

Calamiteitenfonds

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Suncamp (KvK 10142918) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Meer informatie over de Stichting Calamiteitenfonds Reizen kunt u hier nalezen: Calamiteitenfonds garantieregeling.

Download de gratis app en boek de fraaiste campings van Europa!

Bekijk