Ga naar de homepage

Disclaimer

De website van Suncamp holidays is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de informatie die op Suncamp holidays gepubliceerd wordt onvolledig c.q. onjuist is.

Suncamp holidays sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik van www.suncamp.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website van Suncamps holidays te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die door middel van deze website is verkregen.

Suncamp holidays aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s) in Suncamp holidays, noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.

Indien de bezoeker van www.suncamp.nl via Suncamp holidays of via de website van een partner een overeenkomst afsluit waarop de ANVR Reisvoorwaarden of SGR garantieregeling van toepassing zijn, gelden uitsluitend deze voorwaarden.