Ga naar de homepage

Telefoonnummer: 0488-454245 Klik hier voor alle openingstijden

Schoolvakanties

De voorbereiding op een ontspannen kampeervakantie begint meestal met het prikken van een vertrekdatum. Dan is het handig om te weten wanneer het hele gezin vrij is. Hieronder kunt u bekijken wanneer scholieren in Nederland vakantie vieren.

Voor de spreiding van de schoolvakanties is Nederland verdeeld in drie regio's: Noord, Midden en Zuid.

  Noord Midden Zuid
Voorjaarsvakantie 18-02 t/m 26-02 25-02 t/m 05-03 25-02 t/m 05-03
Meivakantie 22-04 t/m 30-04 22-04 t/m 30-04 22-04 t/m 30-04
Zomervakantie 2017* 22-07 t/m 03-09 08-07 t/m 20-08 15-07 t/m 27-08
Zomervakantie 2017** 22-07 t/m 03-09 08-07 t/m 20-08 15-07 t/m 27-08
Herfstvakantie 2017-2018 21-10 t/m 29-10 14-10 t/m 22-10 14-10 t/m 22-10
Kerstvakantie 2017-2018 23-12 t/m 07-01 23-12 t/m 07-01 23-12 t/m 07-01
* = Basisonderwijs/speciaal onderwijs | ** = Voortgezet onderwijs

De vakantiedata 2017 gelden voor alle basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor het voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het is mogelijk dat de voorjaarsvakantie in veel scholen in het midden en zuiden van Nederland wegens carnaval afwijkt.

Advies: informeer altijd bij de school wanneer de vakanties exact beginnen en eindigen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.